Strengere controles op energiebesparing in Lelystadse bedrijven

5 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Lelystad gaat strenger controleren op de naleving van wettelijke plichten met betrekking tot energiebesparing door ondernemers en eigenaren van bedrijfspanden. Bedrijven die veel energie verbruiken, zijn volgens de wet verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Kantoorpanden met een oppervlakte van meer dan 100 vierkante meter moeten minimaal energielabel C hebben.

Handhaving energiewetgeving

Ondanks twee jaar inspanningen om ondernemers uit de gemeente te informeren en te helpen met hun plichten, zijn de resultaten nog niet voldoende. Ongeveer de helft van de Lelystadse bedrijven die veel energie verbruiken, heeft maatregelen genomen. De andere helft nog niet. De gemeente gaat daarom strenger controleren en handhaven.

Samenwerking met Omgevingsdienst

Voor deze inspanningen werkt de gemeente samen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Bedrijven kunnen hun energieverbruik bij de OFGV aanleveren. Op basis daarvan kan bepaald worden of de ondernemers aan de wetgeving moeten voldoen. De ondernemers hebben na ontvangst van een brief twee weken de tijd om hun energiegegevens aan te leveren.

Sancties en hulp

Als ondernemers niet binnen twee weken reageren, volgt een waarschuwingsbrief. Als er dan nog geen reactie is, kan er een last onder dwangsom worden opgelegd. Ondernemers die hulp nodig hebben, kunnen terecht bij het Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF).

Evaluatie

De nieuwe aanpak wordt in maart gestart. Na een half jaar zal de aanpak worden geëvalueerd.