Intentieovereenkomst voor extra beveiligde zittingslocatie in Lelystad ondertekend

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

De gemeente Lelystad, het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) hebben een intentieovereenkomst ondertekend. Deze overeenkomst is een belangrijke stap in de realisatie van een extra beveiligde zittingslocatie (EBZ) naast de Penitentiaire Inrichting (PI) Lelystad.

De overeenkomst en de volgende stappen

De ondertekening van de intentieovereenkomst geeft de minister voor Rechtsbescherming de mogelijkheid om een besluit te nemen. Vervolgens kan de ruimtelijke procedure voor de EBZ beginnen. Er zal ook een participatietraject met inwoners worden gestart. De gemeenteraad neemt uiteindelijk het besluit over de wijziging van het omgevingsplan.

Reacties en voorwaarden

“We hebben met het Rijk goede afspraken kunnen maken over de voorwaarden die Lelystad stelt aan de komst van de EBZ naar onze stad. Een EBZ past bij onze positie als hoofdstad van Flevoland en de daarbij behorende vestiging van rijksdiensten”, zegt wethouder Piet van Dijk.

Voorwaarden die de stad stelt zijn onder andere een veilige en snelle doorstroming van de Larserdreef, goede ruimtelijke inpassing en het beperken van overlast voor omwonenden.

Wat is een EBZ?

Een EBZ is een locatie van de Rechtspraak waar verdachten met een hoog veiligheids- of vluchtrisico berecht kunnen worden. Tijdens zittingsdagen vinden beveiligde vervoersbewegingen plaats van en naar de EBZ. Dit kan zowel over de weg als met een helikopter gebeuren.

Waarom een EBZ in Lelystad?

Op dit moment zijn er twee extra beveiligde zittingslocaties in Nederland, namelijk Schiphol en de Bunker in Osdorp. De capaciteit van deze locaties is onvoldoende en de Bunker is verouderd. Ter vervanging van de Bunker moet er een nieuwe EBZ komen en hiervoor is Lelystad in beeld. De beoogde locatie bevindt zich naast de PI Lelystad. Om vervoersbewegingen te beperken zal er ook een logeervoorziening voor verdachten komen.