Belangrijke stap richting uitbreiding Lelystads energienet

18 dagen geleden gepubliceerd

De gemeenteraad van Lelystad heeft het bestemmingsplan voor het onderstation Larserringweg goedgekeurd. Hiermee kan de bouw van een nieuw onderstation voor elektriciteit worden gerealiseerd. Dit is een grote stap voorwaarts in het creëren van meer capaciteit op het lokale energienet. Hierdoor kunnen nieuwe bedrijven, woningen en andere ontwikkelingen die elektriciteit nodig hebben, worden aangesloten.

Nieuw onderstation

Het nieuwe onderstation is noodzakelijk om de druk te verminderen op de huidige stations. Met de toevoeging van dit station zal Lelystad drie onderstations hebben die elektriciteit leveren in verschillende wijken van de stad. Het nieuwe 150/20kV-hoogspanningsstation zal naar verwachting in 2027 in gebruik worden genomen.

Reactie van de wethouder

Wethouder Piet van Dijk is blij met de voortgang en het feit dat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft goedgekeurd. Liander en TenneT kunnen nu de vergunning aanvragen en dan kan de bouw beginnen. Hij benadrukt dat de gemeente Lelystad er alles aan zal doen om deze partijen zo goed mogelijk te ondersteunen. Hij rekent op de maximale inzet van TenneT en Liander.