Plan van aanpak om fietsen in Lelystad te verbeteren

4 maanden geleden gepubliceerd

Het college van Lelystad heeft een plan van aanpak gepresenteerd om de fietser ervaring in de stad te verbeteren. Dit plan is gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en input van de burgers. De voorgestelde maatregelen omvatten verbeteringen aan fietspaden, verlichting, onderhoud van groen en de profilering van Lelystad als recreatieve fietsstad.

Verbeteringen op basis van feedback

Het college heeft feedback van inwoners verzameld via enquêtes en gesprekken. Wethouder Piet van Dijk benadrukte dat het plan bedoeld is om fietsen in Lelystad aantrekkelijker en veiliger te maken. “We hebben een goed overzicht en een gedegen plan van aanpak om fietsen in Lelystad verder te verbeteren en aantrekkelijker te maken”, zei hij.

Uit de enquête kwam een aantal verbeterpunten naar voren. Zo bleek dat veel burgers vonden dat de routes duidelijker aangegeven kunnen worden, het wegdek verbeterd kan worden en er meer verlichting nodig is. Ook werd de slechte vindbaarheid van het fietsnetwerk genoemd en is er aandacht gevraagd voor fietsparkeren en het onderhoud van de fietspaden.

Voorgestelde maatregelen

Op basis van deze feedback stelt het college verschillende maatregelen voor. Deze omvatten onder meer betere bewegwijzering, het uitbreiden van de rode kleur op fietspaden, het creëren van een ‘nachtnet’ voor veiliger fietsen in de avonduren en het aanbieden van fietslessen voor burgers die niet kunnen fietsen.

Tevens wordt er extra aandacht besteed aan het onderhoud van het groen langs de fietspaden en zal er gewerkt worden aan verbeteringen omtrent het fietsparkeren, met name in het Stationsgebied en Stadshart.

Uitvoering van maatregelen

De voorgestelde maatregelen kunnen worden uitgevoerd met het beschikbare budget van 400.000 euro. Het doel is om Lelystad in 2026 tot een van de beste fietssteden van Nederland te maken. De uitvoering van het plan zal invulling geven aan het raadsakkoord.