Nieuwe portefeuilleverdeling college Lelystad vastgesteld

5 maanden geleden gepubliceerd

Na het terugtreden van wethouder Rinze Broekema is er een nieuwe portefeuilleverdeling vastgesteld voor het college van Lelystad. De portefeuilles van Broekema zullen worden verdeeld onder de overige collegeleden.

Verdeling portefeuilles

Wethouder Annemieke Messelink-Dijkstra neemt de portefeuilles Wmo, Vitaliteit en gezondheid, en Welzijn over. Wethouder Dennis Grimbergen krijgt de portefeuille Sport en bewegen. De portefeuilles Gemeentelijke dienstverlening en ouderen worden overgenomen door wethouder Sjaak Kruis. Tot slot gaat de portefeuille Recreatie en toerisme naar wethouder Piet van Dijk.

Annemieke Messelink-Dijkstra krijgt de volgende portefeuilles:

 • Werk en inkomen (Participatiewet)
 • Armoede en Schulddienstverlening
 • Jeugd(zorg)
 • Coördinatie Integrale Gebiedsaanpak Samen Lelystad Oost
 • Wmo
 • Vitaliteit en gezondheid
 • Welzijn

Dennis Grimbergen

Dennis Grimbergen is verantwoordelijk voor de volgende portefeuilles:

 • Financiën
 • Wonen
 • Economische zaken (inclusief luchthaven, OMALA, Flevokust, Agrifood, MRA coördinatie, City marketing en evenementenbeleid)
 • Onderwijs
 • Onderwijshuisvesting
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Integrale Handhaving, vergunningen en horeca
 • Sport en bewegen

Sjaak Kruis

Sjaak Kruis neemt de volgende portefeuilles op zich:

 • Klimaat & Natuur (Duurzaamheid integrale aanpak, inclusief Energietransitie, Water & klimaatadaptatie, afvalverwerking)
 • Kunst en cultuur
 • Beheer Openbare ruimte (coördinatie ‘Mensen Maken de buurt’; marktexploitatie + gemeentelijke haven)
 • Grondzaken
 • Bedrijfsvoering -  Personeel en organisatie, Informatisering en automatisering, bedrijfsvoering, digitalisering/ICT
 • Participatie
 • Dierenwelzijn
 • Gemeentelijke dienstverlening
 • Ouderen
 • Emancipatie en integratie

Piet van Dijk

Piet van Dijk is verantwoordelijk voor de volgende portefeuilles:

 • Stedelijke vernieuwing
 • Coördinatie Lelystad Next Level
 • Kustontwikkelingen Bataviakwartier
 • Bereikbaarheid (Verkeer en Vervoer - mobiliteit en verkeersveiligheid)
 • Ruimtelijke Ordening
 • Omgevingswet en -visie (inclusief implementatie)
 • Stadshart
 • Externe veiligheid
 • Recreatie en Toerisme

De nieuwe portefeuilleverdeling gaat per 5 maart 2024 in.