Werkzaamheden voor vernieuwing stationsgebied Lelystad beginnen dit jaar

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

De eerste stappen in de herinrichting van Stationsgebied Oost in Lelystad zullen later dit jaar worden gezet. Een cruciaal onderdeel van deze vernieuwing is de verplaatsing van de autoweg op de Middenweg.

Verplaatsing autoweg en bomen

Om de weg te kunnen verplaatsen, zal de gemeente tussen 6 en 8 maart 2024 de bomen langs de Middenweg verwijderen. De gezonde bomen, die kunnen worden herplant, zullen in de nieuwe situatie terugkeren in het gebied. De nieuwe locatie voor de Middenweg ligt dichter bij het spoor. Op de huidige plaats van de autoweg zal een busbaan worden aangelegd.

Vergroening van het stationsgebied

De herplante bomen zullen, samen met nieuwe bomen, deel uitmaken van een groter vergroeningsproject in het toekomstige stationsgebied. Er komen grote plantvakken met bestaande en nieuwe bomen, gras en vaste planten op het stationsplein, omgeven door brede zitranden. Rondom het busstation zal extra groen worden toegevoegd in de vorm van bomen, plantvakken met vaste planten en hagen. Bomen en een mengsel van kruiden en gras zullen langs de wegen worden geplaatst.

De herinrichting van Stationsgebied Oost maakt deel uit van een bredere inzet van de gemeente Lelystad om de stad te vergroenen en duurzamer te maken.