Woonwagen- en standplaatsenbeleid vastgesteld door College in Lelystad

3 maanden geleden gepubliceerd

Het College van Lelystad heeft het Woonwagen- en standplaatsenbeleid Gemeente Lelystad 2024 vastgesteld. Dit volgt na een Woningbehoefteonderzoek onder de woonwagenbewoners van Lelystad, waaruit bleek dat er een behoefte is aan extra woonwagenstandplaatsen binnen de gemeente.

Beleidsnota en de aanleiding

De beleidsnota beschrijft het beleid van de gemeente Lelystad voor woonwagens en standplaatsen. De aanleiding voor het opstellen van deze beleidsnota is de noodzaak om het huidige woonwagen- en standplaatsenbeleid in Nederland in overeenstemming te brengen met het mensenrechtelijk kader.

Wat staat er in het woonwagenbeleid?

In het woonwagenbeleid wordt onder andere gesteld dat nieuwe woonwagenlocaties niet gescheiden zullen worden van de rest van de samenleving. De locaties zullen kleinschalig zijn, maar bieden wel de mogelijkheid om in familieverband te wonen.

Daarnaast zijn woonwagens en standplaatsen alleen bedoeld voor mensen waarbij het afstammingsbeginsel geldt en die een economische of maatschappelijke binding hebben met Lelystad.

Het beleid benadrukt ook het belang van participatie. De belangen van de omgeving en de woonwagenbewoners worden goed in beeld gebracht, zodat deze goed afgewogen kunnen worden.

Vervolgstappen

Het Woonwagen- en standplaatsenbeleid gemeente Lelystad 2024 zal ter besluitvorming voorgelegd worden aan de gemeenteraad.